TehnoEkspert

NTTs «TehnoEkspert» Kapalı Anonim Şirketi, Moskova'da 2006 yılda oluşturuldu. Amacımız, Rusya pazarında endüstriyel güvenliği alanında hizmetler sağlama konusunda yüksek profesyonel eksper merkezini oluşturmaktı.

 

Bugün «TehnoEkspert», tehlikeli üretim tesislerinde endüstriyel güvenliğin ekspertizini yapma, yanısıra belgelendirme ve teknik ekipmanı ve lisansları uygulamaya dair izinleri alma konusundaki hukuki ve danışmanlık hizmetleri verme ana faaliyet alanı olan endüstriyel güvenlik pazarında iyi üne sahip, istikrarlı şekilde gelişen bir şirkettir.

 

«TehnoEkspert» şirketi, endüstriyel güvenliğin espertizini yapma, belgelendirmenin çeşitli türleri, endüstriyel güvenliğin onaylanması, Rusya Teknik Gözetim'(Rostehnadzor)in, Acil Durumlar Bakanlığı'nın, Federal Güvenlik Servisi'nin lisanslarını ve diğer tekniksel belgeleri almak için eşlik eden belgelerin geliştirilmesi gibi müşterilerine teklif edebileceği hizmet yelpazesini yıldan yıla arttırmaktadır.

 

Ayrıca NTTs «TehnoEkspert» Kapalı Anonim Şirketi, yakın gelecekte uluslararası pazarda kendi varlığını genişletmeyi planlamaktadır. Ve bu yönde ilk adım, Avrupa'da daha sonraki işi geliştirmek için bir tür platform olmuş 2008 yılda Çek Cumhuriyeti'nde temsilciliğin açılması oldu. Entüstriyel güvenlik alanında çalışmanın uzun yılları boyunca ABD ve Kanada ile çok sıcak ilişkiler oluştu. Müşterilerimiz ve dostlarımız olanlar arasında şunlardır: "Şlyumberje Lodjelko İnk" (Panama), СЕА Ргосеss  Епgineering А/S (daha önceki adı Niro A/S) (Danimarka), «Halliburton İnterneşnl İnk» (ABD), «UKZ» Ekaterinburg Açık Anonim Şirketi.

 

2010 yılda Ekolojik, Teknolojik ve Nükleer Denetleme Federal Servisi tarafından denetlenen kurumsal müşterilerinşn yöneticilerin ve uzmanların öncelikle endüstriyel güvenlilik alanında hazırlanması için «TehnoEkspert» Bilimsel-Teknik merkez bazında «TehnoEkspert» Eğitim Merkezi kurmaya karar verildi. Karar, «TehnoEkspert» şirketler grubunun hizmet yelpazesinin bütünlüğünü sağlamadaki genel stratejinin çerçevesi içinde alındı.

 

Teknolojik ve çevresel felaketlerin artan sayısı ışığında endüstriyel güvenlik konuları, giderek daha önemli hale geliyor, bu yüzden eğitimli yöneticiler ve uzmanlar, endüstriyel güvenlik alanında daha aktüel ve enteresan bilgilere sahip olmak istiyor. Bu, kazaları, denetçi makamlar ile çatışmalı durumları, tehlikeli nesnelerin kullanımı ile ilişkili çevresel ve diğer riskleri en aza indirmek için gereklidir. «TehnoEkspert» Eğitim Merkezi, onlara bu fırsatı vermektedir.

 

Biz çalışıyoruz ve bizim çalışmamız, herkes için gereklidir. Endüstriyel güvenlik pazarında eksper merkezleri bulabilmek gibi bir sıkıntı yoktur, orada profesyonellerde, işini bilen insanlarda eksiklik vardır. Ve biz, bu açığı kapatmaya çalışıyoruz.

 

Bu alanda büyük iş tecrübesinin varlığı, tüketiciye odaklılık, yüksek nitelikli personel, güvenilirlik, etik ve profesyonel normlara uygunluk, etkinlik ve hizmetlerin kalitesi, bizim akidemizdir.

 

            NEDEN BİZİ SEÇİYORLAR

 • müşterideki durumunun bizim eksperlerimiz tarafından değerlendirilmesi, gelecekte olası problemleri ilk aşamalarında izlemeye ve tespit etmeye izin vermektedir.
 • belgeleri tüm aşamalarında bizim uzmanlarımız tarafından eşlik etme, istenilen sonucu almaya fırsat veren anında değişen duruma tepki vermeye izin vermektedir.
 •  bizim ile çalışarak Siz sadece izin belgeleri alma ile ilgili uğraşlardan kurtulmuyorsunuz üstelik Siz kendi asıl işinizi sakince yapabilirsiniz gibi bir güveni elde etmektesiniz, çünkü tüm diğer işlerinizi profesyoneller yapıyor o anda.

 

Bizim müşterilerimiz, şirketimizin güvenilir ve sürekli çalışmanın en iyi onayıdır.

 

Bizim müşterilerimiz, şirketin güvenilir ve istikrarlı çalışmasının en iyi kanıtıdır.

 

KULLANMAYA İZİNLER

 

Rusya'nın Rusya Teknik Denetim (Rostehnadzor) tarafından verilen ekipmanın kullanımına izinleri almaya dair kapsamlı hizmetler:

 •  teknik cihazın endüstriyel güvenliğin ekspertizinin yapılması (Rusya Federasyonu Rostehnadzor'da ekspertizin onaylanması);
 •  Federasyonu Rostehnadzor'da testlerin yapılması tekniklerinin uyumlaştırılması;
 •  TK (teknik koşulların) geliştirilmesi ve uyumlaştırılması.

 

 

LİSANSLAR

Lisansları almak için belgelerin hukuki eşlik etme:

 •  Ekolojik, Teknolojik ve Nükleer Denetleme (Rostehnadzor) Federal Servisi'nin lisansları;
 •  demiryolu lisansları.

 

BELGELENDİRME

Uzmanlarımızın çalışmasının engin deneyimi ve niteliği, belgelendirmeyi en kısa zamanda yapmaya izin vermektedir:

 •  Rusya Devlet Standartı (GOST R) sisteminde uygunluk belgelerinin alınması;
 •  İSO (Standartlaşmanın Uluslararası Kuruluşu) belgelerinin alınması;
 • uygunluk beyannamelerinin alınması;
 • sıhhi-epidemiyolojik raporların (hijyen sertifikaların) alınması;
 • yangın güvenliği sertifikaların alınması;
 • patlamaya dayanıklı elektrik ekipmanın belgelendirilmesi. 

ENDÜSTRİYEL GÜVENLİK EKSPERTİZİ

Endüstriyel güvenlik ekspertizinin yapılması ve onun Rusya Rostehnadzor makamlarlarında uyumlaştırılması:

 • tehlikeli üretim tesisinin inşaatı, genişletilmesi, yeniden yapılanması, teknik modernizasyonu, korunması ve tasfiyesi için proje belgelerinin ekspertizi;
 • tehlikeli üretim tesisinde kullanılan teknik cihazların ekspertizi;
 • endüstriyel güvenlik beyannamelerinin ekspertizi;
 •  tehlikeli üretim tesisinde binaların ve yapıların ekspertizi;
 •  tehlikeli üretim tesislerinin kullanımı ile ilgili diğer belgelerin ekspertizi. 

ROSTEHNADZOR

 •  tehlikeli üretim tesisinin endüstriyel güvenliğinin ekspertizinin yapılması;
 •  tesisinin tehlikeli üretim tesislerinin siciline kayıt edilmesi;
 • yöneticilere ve uzmanlara endüstriyel güvenlik alanında eğitim verilmesi;
 • beyannamelerin, Acil Müdahale Planının (PLAS), petrol ve petrol ürünlerinin acil durum dökülmelerinin önlenme ve tasfiye planınn (PLARN) geliştirilmesi ve uyumlaştırılması;
 •  endüstriyel güvenlik uzmanlarının sertifikasyonu;
 •  tehlikeli üretim tesisisinin güvenlik pasaportu;

 

Kullanıma iznin, Rostehnadzor lisanslarının, endüstriyel güvenlik ekspertizinin, GOST R ve İSO sertifikaların düzenlenmesi ve alınması, yanı sıra Sizin uzmanların sertifikasyonu konularında bizim menecerlerimize müracaat edebileceğiniz telefon numarası şudur:

+7 (495) 22-55-295 (çok kanallı).

Ya da isteğinizi e-mail yoluyla iletebileceğiniz adres şudurinfo@tehnoexpert.ru

Biz mutlulukla Size cevap veririz, açıklarız, yaparız.